Wednesday, April 29, 2015

การลงทุนหุ้น DNA รอบ 20141024 ด้วยระบบ WTBMS โดยใช้เกณฑ์การขายแบบ trailing higher lows

โพสต์นี้ ผมศึกษาการลงทุนหุ้น DNA โดยใช้ข้อมูลแรงซื้อแรงขายหุ้น ระบบ WTBMS ดังกราฟ DNA daily ในรูปข้างล่าง ในการศึกษานี้ ผมดัดแปลงกฎการขายหุ้นทำกำไรจากการซื้อเมื่อเกิดแรงซื่อ demand = D และขายเมื่อแรงซื้อหมด หรือเมื่อเกิดแรงขาย supply = S สวนขึ้นมา มาเป็นเกณฑ์ใหม่คือ ซื้อเมื่อเกิดแรงซื้อ demand = D เมื่อซื้อแล้ว จึงติดตามราคาต่ำสุดของแต่ละวัน และบันทึกราคาต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นกว่าราคาต่ำสุดเก่า เมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไป ตามปกติราคาต่ำสุดของแต่ละวันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเรียกว่า trailing higher lows ระหว่างที่หุ้นไต่ราคาขึ้นไป จะมีการพักฐานเล็ก ๆ เป็นระยะ เราก็อนุโลมให้โดยไม่ขายออกไปแม้จะมีแรงขาย supply = S ปรากฎขึ้นก็ตาม แต่จะขายออกเมื่อราคาปิดของวันใดตกลงมามากกว่า 5% จากราคาต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นล่าสุดลำดับเหตุการณ์ในกราฟเริ่มจาก ระบบ WTBMS แจ้งว่ามีแรงซื้อ demand = D เข้ามา เมื่อปิดตลาดวันที่ 20141022 (วันทำการที่ 1) นักลงทุนตั้งซื้อ DNA ที่ราคาเปิดวันที่ 20141024 ATO = 0.72 บาท หลังจากนั้น ราคาหุ้นไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ จุดต่ำสุดของแต่ละวันที่มีค่าเพิ่มขึ้นจะถูกบันทึกไว้ ได้แก่ 0.69, 0.72, 0.79, 0.88, 0.96, 1.01, 1.21, 1.45, 1.88, 1.90, 2.00, 2.38, 2.52 และ 2.68 เป็นราคาต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นค่าสุดท้าย ดังนั้นหากราคาปิดของวันใดต่ำกว่า 2.55 บาท (95% ของ 2.68 บาท) ก็เป็นสัญญาณขายทำกำไร อีก 2 วันต่อมา 20141117 (วันทำการที่ 18) DNA ปิดที่ 2.50 ระบบ WTBMS แจ้งให้ขายทำกำไร (ในกรณีนี้ระบบยังแจ้งว่าเกิดแรงขาย supply = S เข้ามาด้วยพร้อมกัน) นักลงทุนจึงขายหุ้นทำกำไรที่ราคาเปิดวันที่ 20141118 ATO = 2.50 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 247.22% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้นหลายพันล้าน % มากจนน่าขบขันจึงไม่ขอนำมารายงาน ณ ที่นี้ สรุปผลการลงทุนได้ตามรูปข้างล่าง


สำหรับรายงานที่ได้จากระบบ WTBMS ในการลงทุน DNA รอบที่กล่าวถึงนี้ เป็นดังรูปข้างล่างครับรับข้อมูลแรงซื้อแรงขายหุ้น inbox มาที่ facebook.com/whentobuymystock


Short URL =  http://bit.ly/1JCmqzI

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest" 

Tuesday, April 28, 2015

LEAI หุ้นเล็กน่าศึกษา วิ่งรอบหน้า ลองหาโอกาสเข้าลงทุนด้วยระบบ WTBMS demand-supply monitoring system

ผมดู RedChip Money report ในยูทูป รายงานเกี่ยวกับหุ้น LEAI ผู้จัดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟังทั่วโลก เช่น สัมมนาเก็บเงิน Rich Dad-Poor Dad (พ่อรวยสอนลูก) กิจการมีอายุกว่ายี่สิบปีแล้ว แต่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้ไม่นาน รายงานนี้แม้จะเก่าไปแล้ว จึงได้นำมาเผยแพร่ฟรีในยูทูป แต่ความเก่าไม่ใช่อุปสรรคของนักลงทุนเพราะดูแล้วสามารถทำการบ้านต่อยอดอีกได้

ดูจากกราฟหุ้นในเว็บของตลาดแนสแดก ดังรูปข้างล่างพบว่า น่าสนใจมาก การบ้านที่ต้องทำต่อไปคือหาข้อมูลราคากราฟแล้วสกัดเอาแรงซื้อแรงขายหุ้นตัวนี้ด้วยระบบ WTBMS demand-supply monitoring system เพื่อหาโอกาสเข้าลงทุนต่อไปครับShort URL =  http://bit.ly/1HUIiWB

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest" 

Saturday, April 25, 2015

การลงทุน AUCT รอบ 20140204 ด้วยสัญญาณแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS จาก facebook.com/whentobuymystock

ในโพสต์นี้ ผมยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลแรงซื้อแรงขายหุ้น ระบบ WTBMS ในการลงทุนหุ้น AUCT รอบ 20140204 ดังกราฟ AUCT daily ในรูปข้างล่างระบบ WTBMS แจ้งว่ามีแรงซื้อ demand = D เข้ามา เมื่อปิดตลาดวันที่ 20140203 (วันทำการที่ 1) นักลงทุนตั้งซื้อ AUCT ที่ราคาเปิดวันที่ 20140204 ATO = 2.70 บาท ราคาหุ้นวิ่งผ่านจุดสูงสุดไปถึงปิดตลาดวันที่ 20140220 (วันทำการที่ 13) ระบบ WTBMS แจ้งว่ามีแรงขาย supply = S เข้ามา นักลงทุนจึงขายหุ้นทำกำไรที่ราคาเปิดวันที่ 20140221 ATO = 3.44 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 27.41% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 13,038% สรุปผลการลงทุนได้ตามรูปข้างล่างรับข้อมูลแรงซื้อแรงขายหุ้น inbox มาที่ facebook.com/whentobuymystock


Short URL =  http://bit.ly/1Gj2NGo

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest" 

การลงทุน AUCT รอบ 20140113 ด้วยสัญญาณแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS จาก facebook.com/whentobuymystock

ในโพสต์นี้ ผมยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลแรงซื้อแรงขายหุ้น ระบบ WTBMS ในการลงทุนหุ้น AUCT รอบ 20140113 ดังกราฟ AUCT daily ในรูปข้างล่างระบบ WTBMS แจ้งว่ามีแรงซื้อ demand = D เข้ามา เมื่อปิดตลาดวันที่ 20140108 (วันทำการที่ 1) นักลงทุนตั้งซื้อ AUCT ที่ราคาเปิดวันที่ 20140113 ATO = 2.42 บาท ราคาหุ้นวิ่งผ่านจุดสูงสุดไปถึงปิดตลาดวันที่ 20140124 (วันทำการที่ 11) ระบบ WTBMS แจ้งว่ามีแรงขาย supply = S เข้ามา นักลงทุนจึงขายหุ้นทำกำไรที่ราคาเปิดวันที่ 20140127 ATO = 2.74 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 13.22% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 2,447% สรุปผลการลงทุนได้ตามรูปข้างล่าง


รับข้อมูลแรงซื้อแรงขายหุ้น inbox มาที่ facebook.com/whentobuymystock


Short URL =  http://bit.ly/1PBCUbN

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"