Wednesday, April 15, 2015

When To Buy My Stock : กรณีศึกษา การลงทุนหุ้น DEMCO ตามแรงซื้อแรงขาย เทียบกับ ซื้อแล้วถือยาว

     หุ้น DEMCO ก็เหมือนกับสินค้าทุกชนิด นั่นคือ เมื่อตลาดมีความต้องการซื้อสินค้ามาก หรือมี demand มาก ราคาสินค้าย่อมแพงขึ้น ในทางตรงข้าม เมื่อตลาดมีความต้องการขายสินค้ามาก หรือมี supply มาก ราคาสินค้าย่อมถูกลง ดังนั้น การค้าหุ้น DEMCO จึงเหมือนกับการค้าสินค้าทุกชนิด กำไรจากการค้า คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อมาและขายไป ถ้าซื้อมาถูก ขายไปแพง ก็ได้กำไร ถ้าซื้อมาแพง ขายไปถูกก็ขาดทุน สินค้าจะมีราคาถูกเมื่อมีความต้องการขายสินค้ามากแต่ความต้องการซื้อน้อย และสินค้าจะมีราคาแพงเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้ามากแต่ความต้องการขายสินค้าน้อย
     การจะซื้อมาถูก ขายไปแพงได้ พ่อค้าจะต้องรู้ความต้องการสินค้าในแต่ละขณะและตัดสินใจซื้อมาขายไปตามข้อมูลความต้องการสินค้านั้น ๆ แน่นอนการทำการค้าในความเป็นจริงจะไม่สามารถทำกำไรได้ทุกครั้งไป ในบางครั้งการคาดหมายความต้องการสินค้าในท้องตลาดก็อาจจะผิดพลาดและเกิดการขาดทุนได้บ้าง แต่ถ้าการคาดหมายความต้องการสินค้ามีความถูกต้องมากกว่าความผิดพลาด โดยรวมแล้วกิจการค้านั้นก็จะเจริญขึ้นตามลำดับ ในโพสต์นี้ ผมนำข้อมูลการค้าหุ้น DEMCO โดยใช้ ความต้องการซื้อต้องการขายของหุ้น DEMCO ที่สกัดมาจากกราฟราคาหุ้นรายวัน มาเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้นแล้วถือยาวโดยไม่ขายเลย ได้ผลออกมาดังนี้ครับ
     เริ่มต้นการค้าหุ้น DEMCO ด้วยการนำเงินมาลงทุน 1 ล้านบาท ซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 7.50 บาท ของวันที่ 27 พ.ย. 2013 ได้หุ้นมา 133,300 หุ้น (ไม่คิดค่าคอมมิชชั่น) หุ้นที่ได้มาจะไม่ขายเลยจนสิ้นสุดระยะเวลาของกรณีศึกษาเปรียบเทียบนี้ อีกระบบหนึ่งเป็นการนำเงินมาลงทุน 1 ล้านบาทเท่ากัน และซื้อหุ้น DEMCO ที่ราคาเปิด 7.50 บาทของวันเดียวกัน ได้หุ้นมาเท่ากัน คือ 133,300 หุ้น สาเหตุที่ทำการซื้อหุ้นที่ราคาเปิดของวันที่ 27 พ.ย. 2013 เป็นเพราะปิดตลาดวันที่ 26 พ.ย. 2013 ระบบ When To Buy My Stock (WTBMS) แสดงข้อมูลว่ามีความต้องการซื้อ (D = demand) หุ้น DEMCO ขึ้น เมื่อนักลงทุนเห็นข้อมูลนี้ปรากฎ ก็ทำการสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิดของวันที่ 27 พ.ย. 2013 ขณะสั่งซื้อจะยังไม่ทราบว่า ตลาดจะเปิดที่ราคาเท่าใดเพราะเป็นการสั่งซื้อในช่วง pre-open แต่สามารถทราบราคาที่คาดว่าจะเปิดได้จากค่า projected open price หลังเวลา 9.30 น. เมื่อเปิดตลาดแล้วจึงจะทราบแน่นอนว่าได้หุ้นมาที่ราคา 7.50 บาท ในกรณีศึกษานี้จะไม่คิดค่าคอมมิชชั่นเมื่อทำการซื้อขายหุ้น และซื้อหุ้นเต็มจำนวนล็อต 100 หุ้นโดยการตัดเศษหุ้นทิ้งไป เมื่อซื้อแล้วก็รอคอยให้เกิดสัญญาณขายขึ้น ซึ่งมีอยู่สามรูปแบบได้แก่

1. ราคาปิดของหุ้นทำให้เกิดการขาดทุน 3% ขึ้นไป (ราคาปิดต่ำกว่า 97% ของราคาหุ้นที่ซื้อมา) หรือ

2. กระแสความต้องการซื้อหุ้น (demand) หมดลง หรือ

3. เกิดกระแสความต้องการขายหุ้น (supply) ปรากฎสวนขึ้นมา

ดังนั้น เมื่อตลาดปิดลง แล้วระบบ WTBMS รายงานสัญญาณขาย (S = supply) หนึ่งในสามรูปแบบนี้ขึ้นมา นักลงทุนจะขายหุ้น DEMCO ทั้งหมดที่ถืออยู่ออกไป ณ ราคาเปิดของวันทำการถัดมา แล้วรอให้เกิดกระแสความต้องการซื้อหุ้นขึ้นมาใหม่จึงเข้าลงทุนอีกครั้ง การลงทุนตามระบบนี้คือ การเข้าลงทุน (Entry) และ การขายออก (Exit) อย่างเคร่งครัดเมื่อระบบ WTBMS รายงานแรงซื้อ หรือแรงขายหุ้น DEMCO ออกมา ต่อไปนี้เป็นข้อมูลแรงซื้อ แรงขาย ที่ระบบ WTBMS รายงานออกมา และยอดเงินลงทุน หรือจำนวนหุ้น DEMCO ที่ถืออยู่ตามลำดับเวลา


จากรูปเมื่อได้หุ้น DEMCO มา 133,300 หุ้น ที่ราคา 7.50 บาท ระบบ WTBMS ยอมให้มีการขาดทุนได้ไม่เกิน 3% หรือ ราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า 7.28 บาท ราคาหุ้นปิดลงที่ 7.75 บาท และระบบรายงานว่ายังมีแรงซื้อหุ้น DEMCO เข้ามาอยู่ โดยมีการนับกระแสแรงซื้อได้เป็น D1 ในวันแรกนี้ ดังนั้นนักลงทุนจึงยังคงถือหุ้นต่อไป ในวันต่อมาราคาหุ้นปิดที่ 7.70 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12 ถือหุ้นต่อไป เป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่ 6 ธ.ค. 2013 ราคาหุ้นปิดที่ 7.85 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234567 ก็ยังคงถือหุ้นต่อไป พอวันที่ 9 ธ.ค. 2013 ราคาหุ้นปิดที่ 7.90 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234567 ตามหลังด้วยช่องว่าง หมายความว่า แรงซื้อได้หมดลงแล้ว ในขณะเดียวกัน ก็รายงาน แรงขาย S ขึ้นด้วย ดังนั้นนักลงทุนจึงสั่งขายหุ้นที่ถือทั้งหมดออกไป ณ ราคาเปิด 7.90 บาทของวันที่ 11 ธ.ค. 2013 เช่นเดียวกันกับตอนซื้อ นักลงทุนจะไม่ทราบราคาขายที่แน่นอนก่อนตลาดเปิด จะทราบเพียงคร่าว ๆ จาก projected open price หลังเวลา 9.30 น. เท่านั้น เมื่อขายหุ้น DEMCO ทั้งหมดออกไปแล้วได้เงินมา 1,053,070 บาท (ไม่คิดค่าคอมมิชชั่น) คิดเป็นผลตอบแทน Return = 5.33 % เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น CAGR = 287.55 % ต่อปี นักลงทุนเก็บเงินสดจำนวนนี้ไว้ในพอร์ตรอคอยการเกิดแรงซื้อใหม่ต่อไป


ต่อมาวันที่ 7 ม.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 6.85 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามี D = demand เกิดขึ้นนักลงทุนใช้เงินสดที่มีอยู่ซื้อหุ้น DEMCO ที่ราคาเปิด 6.85 บาท ของวันที่ 8 ม.ค. 2014 ได้หุ้นมา 153,700 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 6.65 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงขาย S = supply เกิดสวนกระแสแรงซื้อขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 6.65 บาท ของวันที่ 9 ม.ค. 2014 คิดเป็นการขาดทุน Return = -2.92% เหลือเงิน 1,022,105 บาท สิ้นวันราคาหุ้นปิดที่ 6.55 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 6.55 บาท ของวันที่ 10 ม.ค. 2014 ได้หุ้นมา 156,000 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 6.50 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้น DEMCO ทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 6.40 บาทของวันที่ 13 ม.ค. 2014 คิดเป็นการขาดทุน Return = -2.29% เหลือเงิน 998,400 บาท  สิ้นวันราคาหุ้นปิดที่ 6.65 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 6.65 บาท ของวันที่ 14 ม.ค. 2014 ได้หุ้นมา 150,100 หุ้น สิ้นวันราคาหุ้นปิดที่ 7.05 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานว่ามีแรงซื้อเข้ามา จนกระทั่งวันที่ 21 ม.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.10 บาท ระบบ WTBMS รายงานกระแสแรงซื้อ D123456 แต่ขณะเดียวกันก็รายงานแรงขาย S สวนขึ้นมาด้วย นักลงทุนจึงขายหุ้น DEMCO ทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 7.00 บาทของวันที่ 22 ม.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 5.26% เหลือเงิน 1,050,700 บาท


สิ้นวันที่ 23 ม.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.10 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 7.15 บาท ของวันที่ 24 ม.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 146,900 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 7.30 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 29 ม.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.10 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D123 ได้หมดลง พร้อมกับเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 7.05 บาท ของวันที่ 30 ม.ค. 2014 คิดเป็นการขาดทุน Return = -1.40% เหลือเงิน 1,035,645 บาท


สิ้นวันที่ 31 ม.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.05 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 7.20 บาท ของวันที่ 3 ก.พ. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 143,800 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 7.20 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 10 ก.พ. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.55 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D123456 แต่เกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 7.60 บาท ของวันที่ 11 ก.พ. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 5.56% เหลือเงิน 1,092,880 บาท


สิ้นวันที่ 12 ก.พ. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.70 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 7.75 บาท ของวันที่ 13 ก.พ. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 141,000 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 7.65 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 17 ก.พ. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.75 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12 แต่เกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 7.75 บาท ของวันที่ 18 ก.พ. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 1,092,750 บาท


สิ้นวันที่ 21 ก.พ. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 7.75 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 7.65 บาท ของวันที่ 24 ก.พ. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 142,800 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 7.70 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 26 มี.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.20 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234567891011121314151617181920212223 ยาวต่อเนื่องกัน 23 วัน แล้วเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 27 มี.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 33.33% เหลือเงิน 1,456,560 บาท


สิ้นวันที่ 1 เม.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 9.90 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 9.95 บาท ของวันที่ 2 เม.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 146,300 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 10.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 3 เม.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.00 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12 แต่เกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 9.75 บาท ของวันที่ 4 มี.ค. 2014 คิดเป็นผลขาดทุน Return = -2.01% เหลือเงิน 1,426,425 บาท


สิ้นวันที่ 21 เม.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 9.30 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 9.40 บาท ของวันที่ 22 เม.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 151,700 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 9.30 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 24 เม.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 9.45 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D123 แต่เกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 9.50 บาท ของวันที่ 25 เม.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 1.06% เหลือเงิน 1,441,150 บาท


สิ้นวันที่ 14 พ.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 8.80 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 8.80 บาท ของวันที่ 15 พ.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 163,700 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 9.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 19 พ.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 8.90 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D123 แต่เกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 8.65 บาท ของวันที่ 20 พ.ค. 2014 คิดเป็นผลขาดทุน Return = -1.70% เหลือเงิน 1,416,005 บาท


สิ้นวันที่ 27 พ.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 8.70 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 8.75 บาท ของวันที่ 28 พ.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 161,800 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 8.80 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 10 มิ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.80 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12345678910 ยาวต่อเนื่องกัน 10 วัน แล้วเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 10.90 บาท ของวันที่ 11 มิ.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 24.57% เหลือเงิน 1,763,620 บาท


สิ้นวันที่ 23 มิ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.20 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 24 มิ.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 172,900 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 10.10 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 30 มิ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.10 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D1234 ได้หมดลง นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 2 ก.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 1,763,580 บาท


สิ้นวันที่ 9 ก.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.20 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 10 ก.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 172,900 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 10.20 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 17 ก.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.30 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12345 แต่เกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 18 ก.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 1,763,580 บาท


สิ้นวันที่ 25 ก.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 9.95 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 10.10 บาท ของวันที่ 28 ม.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 174,600 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 10.40 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 30 ก.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 9.95 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D12 ได้หมดลง พร้อมกับเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 10.10 บาท ของวันที่ 31 ก.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 1,763,460 บาท


สิ้นวันที่ 4 ส.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 10.00 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 10.00 บาท ของวันที่ 5 ส.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 176,300 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 10.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 8 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.80 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234567891011121314151617181920 ยาวต่อเนื่องกัน 20 วัน แล้วเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 15.60 บาท ของวันที่ 9 ก.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 56.00% เหลือเงิน 2,750,280 บาท


สิ้นวันที่ 9 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 15.60 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 15.50 บาท ของวันที่ 10 ก.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 177,400 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 17.10 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 15 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 15.60 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 16.80 บาท ของวันที่ 16 ก.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 8.39% เหลือเงิน 2,980,320 บาท


สิ้นวันที่ 16 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.80 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 16.90 บาท ของวันที่ 17 ก.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 176,300 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 17.70 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 22 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 17.00 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 17.10 บาท ของวันที่ 23 ก.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 1.18% เหลือเงิน 3,014,730 บาท


สิ้นวันที่ 23 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 17.50 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 17.60 บาท ของวันที่ 24 ก.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 171,200 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 17.40 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 29 ก.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 17.60 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D123 ได้หมดลง พร้อมกับเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 17.50 บาท ของวันที่ 30 ก.ย. 2014 คิดเป็นการขาดทุน Return = -0.57% เหลือเงิน 2,996,000 บาท


สิ้นวันที่ 9 ต.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.10 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 15.70 บาท ของวันที่ 10 ต.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 190,800 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 16.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป สิ้นวันที่ 14 ต.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 15.50 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D1D1 พร้อมกับเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 15.70 บาท ของวันที่ 15 ต.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 2,995,560 บาท


สิ้นวันที่ 21 ต.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 15.10 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 15.30 บาท ของวันที่ 22 ต.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 195,700 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 15.70 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 30 ต.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.50 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D123456 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 16.80 บาท ของวันที่ 31 ต.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 9.80% เหลือเงิน 3,287,760 บาท


สิ้นวันที่ 3 พ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.20 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 16.40 บาท ของวันที่ 4 พ.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 200,400 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 16.80 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 16.90 บาท ของวันที่ 5 พ.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 3.05% เหลือเงิน 3,386,760 บาท


สิ้นวันที่ 10 พ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.20 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 16.40 บาท ของวันที่ 11 พ.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 206,500 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 17.10 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 14 พ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 17.60 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 17.10 บาท ของวันที่ 17 พ.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 4.27% เหลือเงิน 3,531,150 บาท


สิ้นวันที่ 17 พ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 16.80 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 16.90 บาท ของวันที่ 18 พ.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 208,900 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 17.00 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 17.00 บาท ของวันที่ 19 พ.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.59% เหลือเงิน 3,551,300 บาท


สิ้นวันที่ 20 พ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 17.10 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 17.10 บาท ของวันที่ 21 พ.ย. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 207,600 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 17.60 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 26 พ.ย. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 17.20 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 17.20 บาท ของวันที่ 27 พ.ย. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.58% เหลือเงิน 3,570,720 บาท


สิ้นวันที่ 17 ธ.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 13.30 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 13.60 บาท ของวันที่ 18 ธ.ค. 2014 ได้หุ้น DEMCO มา 262,500 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 14.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 23 ธ.ค. 2014 ราคาหุ้นปิดที่ 14.00 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 14.10 บาท ของวันที่ 24 ธ.ค. 2014 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 3.68% เหลือเงิน 3,701,250 บาท


สิ้นวันที่ 6 ม.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.60 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 13.70 บาท ของวันที่ 7 ม.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 270,100 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 13.60 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 20 ม.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 15.00 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12345678D1 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 15.00 บาท ของวันที่ 21 ม.ค. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 9.49% เหลือเงิน 4,051,500 บาท


สิ้นวันที่ 21 ม.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 14.70 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 14.90 บาท ของวันที่ 22 ม.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 271,900 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 15.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 23 ม.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 14.90 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D1 หมดลงแล้ว พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 15.00 บาท ของวันที่ 26 ม.ค. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.67% เหลือเงิน 4,078,500 บาท


สิ้นวันที่ 26 ม.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 14.80 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 15.00 บาท ของวันที่ 27 ม.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 271,900 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 15.50 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 5 ก.พ. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 15.70 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12345678 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 15.80 บาท ของวันที่ 6 ก.พ. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 5.33% เหลือเงิน 4,296,020 บาท


สิ้นวันที่ 23 ก.พ. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 14.80 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 14.80 บาท ของวันที่ 24 ก.พ. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 290,200 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 14.80 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 14.90 บาท ของวันที่ 25 ก.พ. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.68% เหลือเงิน 4,323,980 บาทสิ้นวันที่ 12 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.30 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 13.50 บาท ของวันที่ 13 มี.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 320,200 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 14.00 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 14 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.30 บาท ระบบรายงานว่า กระแสแรงซื้อ D1 หมดลงแล้ว นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 13.50 บาท ของวันที่ 17 มี.ค. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 4,322,700 บาท


สิ้นวันที่ 17 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.30 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 13.50 บาท ของวันที่ 18 มี.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 320,200 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 14.20 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 14.20 บาท ของวันที่ 19 มี.ค. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 5.19% เหลือเงิน 4,546,840 บาท


สิ้นวันที่ 19 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.70 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 13.80 บาท ของวันที่ 20 มี.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 329,400 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 14.80 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 23 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 14.40 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D12 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 14.40 บาท ของวันที่ 24 มี.ค. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 4.35% เหลือเงิน 4,743,360 บาท


สิ้นวันที่ 24 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 14.00 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 14.00 บาท ของวันที่ 25 มี.ค. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 338,800 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 14.00 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 14.00 บาท ของวันที่ 26 มี.ค. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 0.00% เหลือเงิน 4,743,200 บาทสิ้นวันที่ 31 มี.ค. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.60 บาท ระบบ WTBMS รายงานว่ามีแรงซื้อ D = demand เกิดขึ้น นักลงทุนจึงสั่งซื้อหุ้นที่ราคาเปิด 13.70 บาท ของวันที่ 1 เม.ย. 2015 ได้หุ้น DEMCO มา 346,200 หุ้น สิ้นวัน ราคาหุ้นปิดที่ 13.90 บาท ระบบ WTBMS ยังคงรายงานแรงซื้อ จึงถือหุ้นต่อไป จนถึงสิ้นวันที่ 7 เม.ย. 2015 ราคาหุ้นปิดที่ 13.90 บาท ระบบรายงานกระแสแรงซื้อ D1234 พร้อมเกิดแรงขาย S = supply สวนขึ้นมา นักลงทุนจึงขายหุ้นทั้งหมดออกไปที่ราคาเปิด 14.00 บาท ของวันที่ 8 เม.ย. 2015 คิดเป็นผลตอบแทน Return = 2.19% เหลือเงิน 4,846,800 บาท

สรุปผลกรณีศึกษา

  • นำเงิน 1.00 ล้านบาทมาลงทุนในหุ้น DEMCO ณ ราคาเปิดวันที่ 27 พ.ย. 2013
  • การซื้อแล้วถือยาว มาขาย ณ ราคาเปิดวันที่ 8 เม.ย. 2015 เงินลงทุนจะกลายเป็น 1.87 ล้านบาท 
  • การเข้าออกตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS เมื่อขายครั้งสุดท้าย ณ ราคาเปิดวันที่ 8 เม.ย. 215 เงินลงทุนจะกลายเป็น 4.85 ล้านบาท (ไม่คิดค่าคอมมิชชั่น)
รับข่าวสารเกี่ยวกับระบบติดตามแรงซื้อแรงขายหุ้น WTBMS ได้ที่  https://www.facebook.com/pages/When-To-Buy-My-Stock/417157478460307


Short URL =  http://bit.ly/1GLmBYc

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"