Wednesday, May 13, 2015

การลงทุนหุ้น AUCT รอบ 20150508 ด้วยข้อมูลจาก WTBMS รายวัน และรายชั่วโมง

การติดตามกราฟรายวัน ของหุ้น AUCT จนถึงวันที่ 6 พ.ค. 2015 พบว่า ราคาหุ้นอยู่ระหว่างพักปรับฐานหลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 20.20 บาท กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย EMA(5-10) band บานออกไปทางลบ RSI ลดลงไปเหลือ 36.65% ใกล้เขต oversold ตามรูปข้างล่าง สถานการณ์แบบนี้ มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นกลับขึ้นไป


เมื่อตรวจสอบ WTBMS ของ AUCT daily ตามรูปข้างล่างพบว่า
  • Supply = 6 
  • Supply depletion ไม่มี
  • Demand ไม่มี
  • Demand depletion = 0 จากรายงานของ WTBMS รายวัน แสดงว่าเคยมีแรงซื้อขึ้นสูงถึง Demand = 9 มาก่อน (Demand depletion = 0) แต่ตอนนี้แรงซื้อหายไปชั่วคราว (Demand = none) ยังไม่เกิดแรงซื้อใหม่สวนเข้ามา แรงขายมีต่อเนื่องมาถึงวันที่ 6 (Supply=6) MACD divergence เป็นลบ รอกลับไปด้านบวก สภาวะแบบนี้น่าลองตรวจสอบดูรายงาน WTBMS ของ AUCT แบบ 60 min ต่อไป ซึ่งในช่วงนั้น ระบบ WTBMS รายงาน AUCT 60 min ดังภาพข้างล่าง

  • Supply = S 
  • Supply depletion = 10
  • Demand ไม่มี
  • Demand depletion ไม่มี
จากรายงานของ WTBMS รายชั่วโมง แสดงว่าเคยมีแรงขายขึ้นสูงถึง Supply = 9 มาก่อน (Supply depletion = 10) และแรงขายยังโผล่มาให้เห็นเป็นช่วง ๆ และปิดตลาดด้วยหัวขบวน Supply=S ขบวนใหม่ ในระหว่างสามวันที่ผ่านมา มีแรงซื้อ (Demand = D) โผล่สวนขึ้นมาได้เฉพาะหัวขบวนแล้วสลายไป ในวันที่ 6 พ.ค. 2015 ไม่มีแรงซื้อใหม่สวนเข้ามาเลยแม้แต่หัวขบวน ส่วน MACD divergence ล่าสุดกำลังอยู่ในด้านลบ มุ่งหน้าลบมากขึ้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูล WTBMS ของ AUCT รายชั่วโมง ให้รายละเอียดกว่าข้อมูลรายวันมาก ในกรอบเวลารายชั่วโมงนี้ จะเห็นว่าข้อมูล Supply depletion = 10 บ่งชี้ว่า แรงขายที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระลอก  ๆ นั้นกำลังจะหมดลงจนเกลี้ยง (ย้ำว่าในกรอบเวลารายชั่วโมง) ซึ่งถือว่าหมดลงจริง ๆ เมื่อ Supply depletion = 13 ดังนั้นหากติดตามข้อมูล WTBMS รายชั่วโมงต่อไปอีก เราจะพบอะไรดี ๆ ดังในรูปต่อไปนี้


จะเห็นได้ว่า วันที่ 8 พ.ค. 2015 หลังปิดชั่วโมงการเทรด 9 AM - 10 AM (ความจริงไม่ครบชั่วโมง เพราะเป็นช่วงสุ่มเวลาเปิดตลาด) แรงขายได้หมดลงจริง ๆ ด้วยสัญญาณ Supply depletion = 13 และในชั่วโมงการเทรดถัดไป 10 AM - 11 AM ได้เกิดหัวขบวนแรงซื้อ "D" ตามมา เป็นสัญญาณเข้าซื้อที่ราคาเปิดของชั่วโมงถัดไป คือ 17.00 บาท ขบวนแรงซื้อดังกล่าว แรงและรวดเร็วต่อเนื่องจนทำให้มีความยาวไปจนถึง Demand = 9 เข้าเกณฑ์ "Trading the Nine" ขณะเดียวกันเป็นจุดที่เริ่มนับความเสื่อมถอยของแรงซื้อ (Demand depletion = 0) ว่าจะหมดลงจริง ๆ เมื่อใด (ย้ำว่าในกรอบเวลารายชั่วโมง) การเกิด Demand = 9 ทำให้เกิดการขายทำกำไรที่ 18.90 บาทซึ่งเป็นราคาเปิดของชั่วโมงเทรดถัดไป (11 พ.ค. 2015 เวลา 12 PM) ดังกราฟ AUCT 60 min ข้างล่าง สรุปการลงทุนได้ผลตอบแทน 18.90/17.00 = 11.17% โดยถือหุ้นอยู่สองวันทำการ เทียบเท่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้น CAGR = 39,649%Short URL =  http://bit.ly/1AXvgA3

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "when to buy my stock"

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "when to buy my stock"