Monday, May 18, 2015

การลงทุน TPIPL รอบ 20150324 ด้วยระบบ WTBMS และกราฟ TPIPL 60 min

ในโพสต์นี้ผมยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลแรงซื้อแรงขายในกราฟ TPIPL 60min ดังในรูปข้างล่าง ซึ่งประกอบด้วยแรงซื้อ D และแรงขาย S เกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ไม่ทุกครั้งที่จะทำให้การลงทุนได้กำไร ในภาพผมลงหมึกแดงเป็นแรงขายใต้แท่งกราฟ และหมึกน้ำเงินเป็นแรงซื้อเหนือแท่งกราฟ เริ่มจากทางซ้าย แท่งกราฟอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย EMA(100) ห่างลงไปมากขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างทางเกิดแรงซื้อ D และแรงขาย S หลายแห่ง แต่บริเวณที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือตรงที่มีแรงขาย supply depletion = 13 ตรงนี้ถือว่า แรงขายได้หมดลงแล้วแบบหมดจริง ๆ เมื่อเกิด supply depletion = 13 แล้ว ผมวาดเส้น supply line เพื่อเป็นเส้นแสดงจุดเริ่มของการฟื้นตัวของหุ้น เมื่อราคาหุ้นสามารถปิดเป็นแท่งบวกเหนือเส้น supply line ได้แล้ว แรงซื้อ demand = D ที่ตามมาจึงเป็น แรงซื้อที่มีความหมาย ตามปกติแล้วเมื่อราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นไป น้อยมากที่จะสามารถผ่านเส้น EMA(100) ที่อยู่เหนือขึ้นไปได้ในครั้งแรกครั้งเดียว ดังนั้นเมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้เส้น EMA(100) จึงเป็นแนวต้านโดยอัตโนมัติ ในภาพหลังจากราคาหุ้นปิดบวกเหนือเส้น supply line และเกิด demand = D แล้ว แรงซื้อก็เกิดเป็นขบวนยาวขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง demand = 9 ซึ่งเป็นจุดที่แรงซื้อแข็งแกร่งที่สุด จุดนี้เกิดใกล้เส้น EMA(100) มาก ดังนั้นจึงเป็นจุดที่ควรขายทำกำไรนั่นเอง ลำดับการเกิดสัญญาณต่าง ๆ ของการลงทุนรอบนี้แสดงดังในภาพถัดไป สรุปการลงทุนรอบนี้ทำให้ได้กำไร 14.29% ในเวลาประมาณ 2 วัน

Short URL =  http://bit.ly/1JUIe6L

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "when to buy my stock"

ค้นหาในกูเกิล "when to buy my stock"