Wednesday, May 20, 2015

การลงทุน TPIPL รอบ 20150327 ด้วยระบบ WTBMS และกราฟ TPIPL 60 min

ใน [ โพสต์ก่อน ] ผมได้ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลแรงซื้อแรงขายในกราฟ TPIPL 60 min ซึ่งเป็นกรณีที่ราคาหุ้นได้ลงไปอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA(100) และ EMA(200) เมื่อฟื้นตัวกลับขึ้นไปจึงมักสิ้นสุดการวิ่งที่แนวเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว แล้วพักปรับฐานเสียก่อน สำหรับโพสต์นี้เป็นกรณีต่อเนื่องกัน คือพิจารณาการพักปรับฐานแล้วฟื้นขึ้นไปอีก เช่นเดิม เราใช้แรงซื้อ d และแรงขาย s เป็นจุดสังเกตประกอบกับสิ่งอื่น ๆ ในกราฟราคาหุ้น
     ในกราฟข้างล่างราคาหุ้นวิ่งจาก 2.20 บาทไป 2.76 บาทแล้วปรับฐาน ตามปกติการปรับฐานจะทำให้ราคาหุ้นลงไปประมาณ 61.8% ของระยะทางที่วิ่งขึ้นมา หรือจากยอด 2.76 บาท คงจะลงไปถึง 2.41 บาท ซึ่งต่อมาก็ได้ลงไปถึง 2.42 บาทแล้วจึงเริ่มฟื้นตัว ระหว่างการปรับฐานนี้ สามารถวาดเป็นเส้น supply line สีแดงได้ดังในกราฟ ระหว่างที่ราคาหุ้นอยู่ใต้เส้น supply line พบแรงขายที่รายงานจากระบบ WTBMS เป็นขบวนสองขบวนได้แก่ supply = s234 ตามด้วย supply = s23456 แล้วสลายไป ก็ทราบได้ว่าแรงขายหมดลงแล้ว ดังนั้นเมื่อราคาหุ้นสามารถฝ่าขึ้นไปปิดเป็นแท่งกราฟด้านบวกสีขาวเหนือเส้น supply line ได้ พร้อมหรือประมาณใกล้เคียงกับการเกิดแรงซื้อ demand = d ก็เป็นการส่งสัญญาณเข้าลงทุน จะเห็นว่าจุดเข้าลงทุนนี้อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA(100) และ EMA(200) พอสมควร เมื่อเข้าลงทุนแล้ว กราฟราย 60 นาทีได้ยืนยันด้วยการที่ MACD > signal
     ต่อมาเมื่อราคาหุ้นฟื้นขึ้นไปแตะเส้นค่าเฉลี่ย EMA(100) ได้แล้ว ระบบ WTBMS รายงานว่า demand = 9 และ demand depletion = 0 ซึ่งบ่งชี้ว่าการวิ่งของหุ้นกำลังมีแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมสูง นักลงทุนบางท่านที่ยึดหลัก "Trading the nine" ก็อาจขายทำกำไร 2.72/2.58 = 5.43% ไปก่อน รอให้ราคาหุ้นผ่านเส้น EMA(200) ขึ้นไปได้ก่อนค่อยเข้าใหม่ หรือบางท่านอาจพิจารณาว่า ราคาหุ้นเคยทดสอบ EMA(100) แล้วครั้งหนึ่ง เมื่อไม่ผ่านจึงพักปรับฐาน การทดสอบครั้งที่สองนี้น่าจะผ่าน เพราะการขึ้นมาแตะเส้น EMA(100) นี้มีปริมาณซื้อขายสนับสนุนอย่างมาก ถึงประมาณ 5 เท่าของชั่วโมงก่อนหน้า และเหนือเส้นค่าเฉลี่ยของปริมาณซื้อขายเกือบสามเท่า จึงยังไม่ขายทำกำไร แต่จะให้ profit run ต่อไปจนกว่า demand จะสลายหายไป และ demand depletion ขึ้นไปถึง 13 ซึ่งหากเพื่อนนักลงทุนตัดสินใจ let profit run อย่างกรณีหลังจะพบว่า ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปต่อจนกระทั่ง demand = 25 แล้วสลายไป ตามด้วยการเกิด demand = d กระปริบกระปรอย และ เกิด MACD < signal จนในที่สุดระบบ WTBMS ก็รายงาน demand depletion = 13 ออกมาส่งสัญญาณว่า หมดแรงซื้อแล้วจริง ๆ รอต่อไปก็เสียเวลาเปล่า จึงขายทำกำไร 14.73% ในเวลาประมาณ 6 วัน
Short URL =  http://bit.ly/1c460RX

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "when to buy my stock"

ค้นหาในกูเกิล "when to buy my stock"