Saturday, July 4, 2015

เมื่อหุ้นพุ่งแรง ใช้ข้อมูลแรงซื้อแรงขาย WTBMS ร่วมกับกลยุทธ์ "Trading the nine" กรณีศึกษา ABC 60min 20150622

หุ้น ABC ราย 60 นาที วันที่ 20150622 เกิด MACD > 0 ข้อมูลแรงซื้อแรงขายระบบ WTBMS รายงานขบวนแรงซื้อ d234567891011 พร้อมกับการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา กรณีแบบนี้ควรทำกำไรเร็วด้วยเช่นกัน แล้วจะขายตรงไหนดี ? คำตอบคือ ใช้กลยุทธ์ "Trading the nine" หรือ ขายเมื่อขบวนแรงซื้อทอดยาวมาถึงเลข 9 จากภาพกลยุทธ์นี้ทำกำไร 41.03% ในเวลาสองวันShort URL =  http://bit.ly/1NDAozU

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"