Thursday, March 17, 2016

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ When-To-Buy-My-Stock

[ Click here to see this page in English ]

โปรดชำระเงินค่าสินค้าและบริการ When-To-Buy-My-Stock ด้วยช่องทางดังนี้


โอนเงินผ่าน พร้อมเพย์


โอนพร้อมเพย์ ไปที่ 0818779601 นิมิต ชมนาวัง

ค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ :
การโอนเงินต่างธนาคารและการโอนเงินข้ามเขต
0.01 - 5,000 บาท ค่าโอน 0 บาท ทุกรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่โอน
5,000.01 – 30,000 บาท ค่าโอน 2 บาท
30,000.01 – 100,000 บาท ค่าโอน 5 บาท
100,000.01 – 200,000 บาท ค่าโอน 10 บาท

โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย 

บัญชีออมทรัพย์ นายนิมิต  ชมนาวัง (NIMIT  CHOMNAWANG)
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL) สาขาสำนักงาน กพ. เลขที่ 201-036899-7
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สาขาเอสพลานาด รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 988-2-06632-8
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาเทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 404-965885-6
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่ 626-1-12522-9
 • ธนาคารกรุงไทย (KTB) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เลขที่ 962-018017-8 รหัสสาขา 962
 • ธนาคารทหารไทย (TMB) สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 206-2-26074-6
 • ธนาคารธนชาต (TBANK) สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่ 112-6-06351-8
 • ธนาคารยูโอบี (UOB) สาขาถนนพญาไท เลขที่ 822-1-63810-7
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) สาขาเซ็นจูรี่ พลาซ่า เลขที่ 700-5-82001-8

โอนเงินผ่านธนาคารในฮ่องกง
 • Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited , The Forum, Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

  Multi-currency saving account number: 3988-793-1211,
  Account name: CHOMNAWANG NIMIT
  Bank Code: 003 , SWIFT Code: SCBLHKHHXXX
   
ชำระด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ [ Paypal ] ไปที่ nimit.chomnawang@gmail.com
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ [ PAYSBUY ] ไปที่ nimit.chomnawang@gmail.com
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ [ Skrill ] ไปที่ nimit.chomnawang@gmail.com

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว โปรดส่งอีเมล์ไป nimit.chomnawang@gmail.com เพื่อแจ้ง
 • รายการสินค้าและบริการ
 • จำนวนเงินที่ชำระ 
 • วันและเวลาการโอนเงิน
 • แนบไฟล์ภาพถ่ายใบชำระเงินหรือหน้าจอการชำระเงินออนไลน์

ขอขอบพระคุณ
facebook.com/whentobuymystock

มาหน้านี้ เพียงแค่ค้นหา "how to pay whentobuymystock"


Short URL =  http://bit.ly/1S7p7eE

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ] ==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่า กิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหา "WTBMS" ในเฟซบุ๊ค หรือกูเกิล